PIGUS 25 mg 56 sert jelatin kapsül Yan Etkileri

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Pigus yan etkileri, Pigus etkileri, Pigus zararları, Pigus belirtileri, Pigus uyarılar, Pigus önlemler, Pigus kilo aldırırmı, Pigus zayıflatırmı, Pigus zehirlenmesi, Pigus cinsellik, Pigus sorunlar, Pigus uykusuzluk, Pigus bağımlılık, Pigus bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PIGUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PIGUS’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yüzde şişme
 • Dilde şişme
 • Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:
 • Baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı
 • Yaygın:
 • İştah artışı
 • Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekteazalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet (irritabilite), kişinin yer ve zaman kavramınıyitirmesi (dezoryantasyon)
 • Dikkat bozukluğu, sakarlık, hafıza bozukluğu, hafıza kaybı, titreme (tremor), konuşmabozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, uyuşma, sakinlik, uyuşukluk,uykusuzluk (insomni), aşırı halsizlik, anormallik hissi
 • Bulanık görme, çift görme
 • Baş dönmesi (vertigo), denge bozukluğu, düşme
 • Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, ishal, bulantı, karın boşluğunda şişkinlik
 • Peniste sertleşme bozukluğu
 • Sarhoşluk hissi, yürüyüşte anormallik
 • Vücutta kol ve bacaklar dahil şişlik (periferik ödem), ödem
 • Kilo artışı
 • Kas krampları, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, boyun bölgesinde kramp(servikal spazm)
 • Boğaz kuruluğu
 • İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
 • Yaygın olmayan:
 • İştah kaybı, kilo kaybı, kan şekerinin düşmesi, kan şekerinin yükselmesi
 • Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), huzursuzluk,depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) dalgalanması, kelime bulmada zorluk, sanrı(halüsinasyon), anormal rüyalar, sinirlilik, aşırı mutluluk hali, bilme ve kavramaya ilişkinzihinsel aktivitelerde bozukluk, düşünmede zorluk, cinsel istekte artış, orgazm olamamayı dakapsayan cinsel işlev bozuklukları, geç boşalma, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panikatak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)
 • Görme alanında bozukluklar, anormal göz hareketleri, tünel görüşü şeklinde görmedeğişiklikleri, ışık parlaması gibi görme değişiklikleri, düzensiz hareketler, reflekslerdezayıflama, artmış aktivite, ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, hassas deri, tat alamama,yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), bilincin azalması, bilinç kaybı,bayılma hali, sese/gürültüye hassasiyet, iyi hissetmeme, istemli hareketlerin bozulması(diskinezi)
 • Göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, gözyaşında artma,gözlerde iritasyon, göz yorgunluğu (astenopi)
 • Ritim bozuklukları, kalp atım hızında artma, düşük kan basıncı, yüksek kan basıncı, kalpyetmezliği, kalbin normalden yavaş atması
 • Yüz kızarması, sıcak basması, el ve ayaklarda soğukluk
 • Nefes darlığı, burunda kuruluk, burunda tıkanma
 • Tükürük salgısında artma, mide ekşimesi, ağızda çevresinde hissizleşme
 • Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler, ateş, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı
 • Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas ağrısını da içeren ağrı, kas sertliği, boyun ağrısı
 • Göğüs ağrısı
 • Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma
 • Halsizlik, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme, ateş, vücut ısısınınnormalden yüksek olması
 • • Bazı kan ve karciğer test sonuçlarında değişiklikler (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda yükselme), trombosit sayısında azalma, kandakialyuvar sayısının azalması, nötropeni, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme

 • Aşırı duyarlılık, yüzde şişme, kaşınma, kurdeşen, burun akıntısı, burun kanaması, öksürük,horlama, burun boşluğu iltihabı (rinit)
 • Ağrılı menstürasyon (adet) dönemi (dismenore)
 • Ağızdaki duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (oral hipoestezi), konuşmabozukluğu, düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), sersemlik/uyuşukluk, unutkanlık,saldırganlık (agresyon)
 • Seyrek:
 • Var olmayan bir kokuyu algılama (parozmi), gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi
 • vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görsel parlaklık, görme kaybı

 • Göz bebeklerinde büyüme, şaşılık, görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı(fotopsi)
 • Soğuk terleme, boğazda gerginlik, dilde şişme, boğaz kuruluğu
 • Pankreas iltihabı
 • Yutmada zorluk
 • Hareketlerde yavaşlama veya azalma
 • Yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafı)
 • Karın boşluğunda sıvı toplanması
 • Akciğerlerde sıvı toplanması
 • Nöbet
 • Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektiriksel aktivite kayıtlarında (EKG)değişiklik
 • Kalp ritminin hızlanması (sinüs taşikardisi), kalp ritminin düzensizleşmesi (sinüs aritmisi)
 • Kas hasarı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)
 • Memede akıntı, anormal meme büyümesi, erkeklerde meme büyümesi
 • Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore)
 • Böbrek yetmezliği, idrar hacminde azalma, normalden az idrar yapma, mesanede idrarbirikmesi (idrar retansiyonu)
 • Beyaz kan hücre sayısında azalma (kandaki akyuvarların azalması)
 • Uygunsuz davranışlar, artmış ruh hali (duygudurum)
 • Alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, gözlerde iltihaplanma (keratit) ve döküntü,kabartı, cildin soyulması ve ciltte ağrı ile karakterize ciddi bir deri enfeksiyonunu (Stevens-Johnson sendromu) da içerebilir)
 • Yan etkilerin raporlanması