PHYSIONEAL 40 %3.86 glükozlu periton diyaliz sol.2000ml çiftli torba { Ecz.Baxter } Etkileşimi

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Physioneal etkileşimi, Physioneal etken madde, Physioneal yardımcı maddeler, Physioneal alkol, Physioneal etkileşim, Physioneal kullananlar, Physioneal dozu, Physioneal kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

• Diyaliz sırasında, diyaliz edilebilir ilaçların kan konsantrasyonlarının düşebileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Bu ilaçların kaybedilen miktarını telafi edebilecek önlemleralınmalıdır.

• Kardiyak glikozit kullanan hastaların plazma potasyum düzeyleri dijital entoksikasyonuriski nedeniyle dikkatle takip edilmelidir. Tedaviye potasyum eklenmesi gerekebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Pediyatrik popülasyon

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.