PHYSIONEAL 40 %3.86 glükozlu periton diyaliz sol.2000ml çiftli torba { Ecz.Baxter } Saklanması

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Physioneal saklanması, Physioneal muhafazası, Physioneal soğuk, Physioneal nem, Physioneal karanlık, Physioneal ambalaj, Physioneal çocuklardan saklanması, Physioneal son kullanma tarihi, Physioneal firması, Physioneal kullanma talimatı, Physioneal üretici firma bilgilerini içerir.

5.PHYSIONEAL'in saklanması

PHYSIONEAL 40’ı çocuklann göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

PHYSIONEAL 40Tn raf ömrü iki yıldır. Her bir ambalaj üzerindeki etikette son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PHYSIONEAL'i kullanmayınız.

25°C’nin altmdaki oda sıcaklığında saklayınız. Kanştınldıktan sonra 24 saat içinde kullanınız. Berrak olmayan ve ambalajı bozulmuş çözeltileri kullanmayınız. Eğer çökelti içerirse enjeksiyonu kullanmayınız.

Yanm kalan çözeltileri atınız; kullanılmayan bölümü yeniden uygulamayınız.

Ruhsat sahibi:    Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390 Ayazağa-İSTANBUL

Üretici:    Baxter Healthcare S.A. Castlebar, İrlanda

tarihinde onaylanmıştır.