OTRIVINE doz ayarlı 10 ml burun sprey { Glaxo Smithkline } Gebelik

GlaxoSmithKline Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Otrivine gebelik kategorisi C'dir. Otrivine hamilelik kategorisi, Otrivine gebelik kategorisi, Otrivine emzirme, Otrivine anne sütüne geçer mi, Otrivine laktasyon, Otrivine hamilelerde kullanımı, Otrivine ve bebek, Otrivine kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Ksilometazolinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelikpotansiyel risk bilinmemektedir.

OTRIVINE, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

OTRIVINE, olası sistemik vazokonstriktör etkileri nedeniyle gebelik süresince kullanılmamalıdır. Laktasyon dönemi

OTRIVINE’nin emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir advers etkisi olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte ksilometazolinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmediğindendikkatli olunmalıdır. OTRIVINE emzirme döneminde yalnız doktor gözetimi altındakullanılmalıdır.

Üreme yeteneği (Fertilite)

Ksilometazolinin fertilite üzerine etkisi için yeterli çalışma bulunmamaktadır ve hayvan çalışmaları da mevcut değildir. Ancak ksilometazoline sistemik maruziyet çok düşük olduğu için fertiliteüzerinde etki olasılığı çok düşüktür.