OTRIVINE doz ayarlı 10 ml burun sprey { Glaxo Smithkline } Kullanımı

GlaxoSmithKline Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.OTRIVINE nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda:

İhtiyaca göre günde 2-3 kez, her bir burun deliğine 1 defa püskürtünüz. Son püskürtmeyi yatmadan kısa bir süre önce yapmanız önerilir. Günlük toplam uygulama sayısı 3’ügeçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu

1. Spreyin koruyucu kapağını çıkarınız.

2. Birinci uygulamadan önce, sprey bir defa havaya dağılana kadar, birkaç pompalamahareketi yaparak pompayı kullanıma hazır hale getiriniz. Daha sonraki kullanımlarınızdabuna ihtiyaç yoktur ve spreyi hemen kullanabilirsiniz.

3. Burnunuzu temizleyiniz. İleriye doğru hafifçe eğiliniz ve başlığı burun deliğineyerleştiriniz.

4. Spreyin en uygun şekilde dağılmasını sağlamak için pompayı bastırırken aynı anda nefesalınız.

5. Diğer burun deliği için aynı işlemi tekrarlayınız.

6. Kullanımdan sonra kapağı kapatınız.

Ölçülü doz veren sprey, her defasında tam doz uygulamanızı ve OTRIVINE’in burnunuzun iç yüzeyinize iyice dağılmasını sağlar.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

OTRJVINE Doz Ayarlı Sprey, 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı:

OTRIVINE’in yaşlılarda kullanımı ile ilgili klinik çalışma yoktur.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer OTRIVINE’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OTRIVINE kullanırsanız

OTRIVINE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OTRIVINE'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer OTRIVINE’in bir dozunu almayı unutursanız ve bir saat içinde hatırlarsanız hemen kullanınız. Ancak daha uzun sürede hatırlarsanız, dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normalzamanında alınız.