OPTIMARK 500 mmol/ml enj. için çözelti içeren kul.hazır şırınga 30 ml {Covidien} Ruhsat Bilgileri

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Covidien Sağlık A.Ş

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

20
.
12.2010