OPTIMARK 500 mmol/ml enj. için çözelti içeren kul.hazır şırınga 30 ml {Covidien} Kullananlar

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.OPTIMARK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OPTIMARK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İlacın etkin maddesi gadoversetamide veya

• içerdiği maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) ya da

• diğer gadolinyum ürünlerine karşı alleıjik(hipersensitivite) iseniz

OPTIMARK’ı kullanmayınız.

Eğer şiddetli böbrek bozukluğundan yakınıyorsanız, ya da karaciğer nakli yapılmış ya da yapılmak üzere olan bir hastaysanız, OPTIMARK’ın bu koşullardaki hastalarda kullanımının Neffojenik Sistemik Fibroz (NSF) adı verilen bir hastalık ile ilişkilendirilmesi nedeniyle, OPTİMARK sizde kullanılmamalıdır. NSF, cilt ve bağ dokuların sertleşmesine neden olan bir hastalıktır. NSF, eklem hareketinde azalma, kas zayıflığı veya iç organların normal çalışmalarının etkilenmesi ile olası bir hayatı tehdit etme ile sonuçlanabilir.

OPTİMARK, 4 haftalığa kadarki yeni doğan bebeklerde kullanılmamalıdır.

OPTİMARK’ı kullanmadan önce, kan testi ile böbreklerinizin iyi durumda olduğunu kontrol ettiriniz.

Kontrast maddenin kullanıldığı teşhis prosedürleri, ön eğitim almış ve uygulanan prosedür

hakkında doğru bilgi ile donanmış bir uzman hekim gözetimi altında yürütülmelidir.

Eğer,

• Aleıji (öm. tıbbi ürünler, deniz ürünleri, saman nezlesi, kurdeşen) ya da astımdan yakınıyorsanız

• İyot bazlı kontrast maddelere karşı önceden bir reaksiyon öyküsünü de içerecek şekilde, bir kontrast maddenin önceki enjeksiyonlarına karşı gösterdiğiniz herhangi bir reaksiyon varsa

• Böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa

• Susamış hissediyorsanız ve/veya eğer inceleme öncesi sadece az miktarlarda sıvı aldıysanız ya da hiçbir şey içmediyseniz

• Vücudunuzda bir kalp pili veya herhangi bir ferromanyetik implant (vasküler klips, v.b.) ya da bir metal stent varsa

• Özel bir tür antihipertansif ilaç alıyorsanız, öm. bir beta-blokör

• Kalp kastalığımz varsa

• Sara (epilepsi) ya da beyin lezyonlanndan yakınıyorsanız

• Siz ya da çocuğunuz kontrollü bir sodyum diyetindeyse

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

OPTİMARK’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

OPTIMARK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

- İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

- OPTİMARK, kontrastlı bir MR taramasının kritik öneme sahip olduğunun saptandığı ve kabul edilebilir alternatif bir görüntülemenin mevcut olmadığı durumlar haricinde gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

- Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

OPTİMARK’ı emzirme döneminde kullanabilirsiniz.

Araç ve makina kullanımı

Eğer ayakta tedavi gören bir hastaysanız ve araç sürmeyi ya da makine kullanmayı planlıyorsanız, OPTIMARK’ın kullanıldığı bir prosedür geçirdikten sonra, beklenmedik bir anda sersemlik hissi oluşabileceğini hesaba katmalısınız.

OPTIMARK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç 17 ml’ye kadar her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içeımez”olarak kabul edilebilir. Daha yüksek dozlar 1 mmol ya da daha fazla sodyum içerir, eğer siz ya da çocuğunuz kontrollü sodyum diyetinde ise bu durum gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı