OPILOX tırnak cilası seti Kullananlar

Farma-Tek Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.OPILOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OPILOX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• OPİLOX’un içindeki etkin madde olan siklopiroks veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

  • Çocuklarda kullanılmamalıdır.
  • •    Göze ve açık yaralara uygulanmamalıdır.

    OPILOX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Hamileyseniz
  • Uygulama alanında, olası hassasiyet nedeniyle, artan tahriş belirtileri görülürse dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

OPILOX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

OPİLOX, tırnak üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OPİLOX ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark edersiniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Süt verme sırasında OPİLOX kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.

OPILOX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel önlem alınmasını gerektiren yardımcı madde içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.