OPILOX tırnak cilası seti Gebelik

Farma-Tek Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Opilox gebelik kategorisi B'dir. Opilox hamilelik kategorisi, Opilox gebelik kategorisi, Opilox emzirme, Opilox anne sütüne geçer mi, Opilox laktasyon, Opilox hamilelerde kullanımı, Opilox ve bebek, Opilox kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ve ilacın doğum kontrol yöntemlerine etkisine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Kontrasepsiyon ek bir önlem olarak düşünülebilir.

Gebelik dönemi

Siklopiroks için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunugöstermemektedir.

Gebelik sırasında OPİLOX, sadece, kesinlikle gerekiyorsa kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Siklopiroksun süte geçtiğine dair kesin veri bulunmamaktadır. Bu nedenle laktasyon dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite

Fare, sıçan, tavşan ve maymunlarda oral, subkutan ve dermal yollardan uygulanan ilaç üreme çalışmaları; fertilite veya diğer üreme parametreleri üzerinde herhangi özel etki veya fötalmalformasyon belirtileri göstermemiştir. Ancak gebe kadınlar üzerinde yeterli veya kontrollüçalışma bulunmamaktadır. Hayvan üreme çalışmaları insanlardaki yanıtları her zamanönceden tahmin edemediğinden bu ilaç gebelik süresince açık bir şekilde gerekligörülmedikçe kullanılmamalıdır.