NASTIFRAN 10 mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren ampül Etkileşimi

Keymen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Nastifran etkileşimi, Nastifran etken madde, Nastifran yardımcı maddeler, Nastifran alkol, Nastifran etkileşim, Nastifran kullananlar, Nastifran dozu, Nastifran kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Antikolinerjik ajanlar ve narkotik analjezikler (opioid analjezikler) metoklopramid’in gast-rointestinal hareket üzerine etkilerini antagonize eder. Metoklopramid, birlikte kullanımı halinde alkol, sedatif, hipnotik, narkotik ve trankilizan ilaçların sedasyon etkisini arttırır.

Mide boşalma zamanını değiştirdiğinden metoklopramid mideden emilen ilaçların (digoksin, simetidin) emilmesini önlerken, ince barsaktan emilenlerin (parasetamol ve aspirin) emilimini arttırır. Benzer şekilde yiyeceklerin barsaklara geçiş ve emilimini etkilediği için, diyabetlilerde insülin dozunun ve dozun verilme zamanının ayarlanması da gerekebilir.

Metoklopramid, siklosporin’in emilimini ve kan düzeyini arttırabilir. Ayrıca atovakuon’un plazma konsantrasyonunu azaltabilir.

Metoklopramid; prolaktin’in hipoprolaktinemik etkisini, bromokriptin ve kabergolin gibi ilaçları antagonize edebilir.

Metoklopramid’in serotonerjik ilaçlarla beraber kullanılması serotonin sendromu riskini arttırabilir. Süksametonyum’un nöromüsküler blokaj etkisini arttırır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.
Pediyatrik popülasyon: