MYCOCUR %1 30 ml topikal sprey Etkileşimi

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Mycocur etkileşimi, Mycocur etken madde, Mycocur yardımcı maddeler, Mycocur alkol, Mycocur etkileşim, Mycocur kullananlar, Mycocur dozu, Mycocur kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Terbinafin topikal sprey ile ilgili bugüne kadar hiçbir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemi ştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir. Yeterli klinik deneyim olmadığından 16 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.