MYCOCUR %1 30 ml topikal sprey Dozu

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Mycocur dozu, Mycocur dozaj, Mycocur doz aşımı, Mycocur uygulama, Mycocur kullanım şekli, Mycocur kullanımı, Mycocur kullanım süresi, Mycocur açmı tokmu, Mycocur nedir, Mycocur ne için kullanılır, Mycocur nasıl kullanılır, Mycocur faydaları, Mycocur etkileri, Mycocur günde kaç kez, Mycocur sabah mı akşam mı, Mycocur fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

 Pozoloji:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde yetişkinler (> 16 yaş) için;

MYCOCUR topikal sprey, endikasyona bağlı olarak, günde bir veya iki kez uygulanır. İlgili bölgeyi MYCOCUR topikal sprey uygulamasından önce temizleyin ve kurulayın. Yeterli miktarda spreyi enfekte deri bölgesini ıslatana ve lezyonlu deri bölgesi ile çevresini kaplayana kadar uygulayın. İntertriginöz enfeksiyonlarda (meme altı, interdijital, intergluteal, inguinal) uygulama yapılan bölgenin üzeri, özellikle geceleri, gazlı bezle örtülebilir.

Sprey pompasını kullanabilmek için sprey şişesi dikey ya da baş aşağı pozisyonda tutulabilir. MYCOCUR spreyin ilk kullanımından önce, hasta etkin bir püskürtme için aktivatöre birkaç defa basmalıdır (genellikle 3 defaya kadar).

1 hafta, günde bir kez 1 hafta, günde bir kez 1 hafta, günde bir veya iki kere. 1 hafta, günde iki kez

Yaklaşık tedavi süreleri: Tinea korporis, kruris: Tinea pedis:

Kutanöz kandidiasis: Pityriasis versicolor:

Uygulama sıklığı ve süresi:

Klinik semptomların gerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erken kesilmesi hastalığın yineleme riskini artırır. İki hafta sonrasında iyileşme bulguları yoksa teşhis bir kez daha gözden geçirilmelidir.

Uygulama şekli:

Topikal uygulama içindir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda kullanımının güvenilirliği kesin olarak kanıtlanmamıştır.

16 yaşından küçük hastalarda MYCOCUR topikal sprey kullanımı ile ilgili deneyim kısıtlı olduğundan, bu gruptaki hastalarda kullanımı önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda (65 yaş ve üzerindeki) değişik dozaj gerekliliğine ve gençlerde görülebilen yan etkilerden başka yan etkilerin ortaya çıktığına dair bir bulgu söz konusu değildir.

Doz aşımı ve tedavisi

Topikal uygulanan terbinafin spreyin düşük sistemik absorbsiyonundan kaynaklanan doz aşımı olasılığı son derece düşüktür. Bununla birlikte 300 mg terbinafin hidroklorür ihtiva eden 30 mililitrelik bir MYCOCUR topikal spreyin ağız yolundan alınması, bir MYCOCUR 250 mg tablet (yetişkin oral doz birimi) kullanılmasıyla benzer kabul edilebilir.

MYCOCUR topikal sprey daha yüksek bir miktarda ağız yoluyla alındığı takdirde, MYCOCUR tablet’in doz aşımında görülen benzer yan etkilerin oluşması beklenir. Bu yan etkiler, baş ağrısı, bulantı, epigastrik ağrı ve sersemlik hissidir.

Kazara yutulması durumunda, MYCOCUR topikal Sprey solüsyonunun %23.5’luk alkol içeriği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Önerilen doz aşımı tedavisi, ilacın eliminasyonunu içerir başlıca aktif kömür verilebilir ve eğer gerekirse semptomatik destekleyici tedavi uygulanır.