MYCOCUR %1 30 ml topikal sprey Farmasötik Özellikleri

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

%96’lık alkol Setomakrogol 1000 Propilen glikol Distile su

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanır.

Buzdolabına koymayınız ve dondurmayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

30 ml’lik sprey.

Kutuda, sprey pompalı, HDPE kapaklı, beyaz opak HDPE şişede.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.