MULTISEF 750 mg IM enj.toz içeren 1 flakon Gebelik

Mustafa Nevzat Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Multisef gebelik kategorisi B'dir. Multisef hamilelik kategorisi, Multisef gebelik kategorisi, Multisef emzirme, Multisef anne sütüne geçer mi, Multisef laktasyon, Multisef hamilelerde kullanımı, Multisef ve bebek, Multisef kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Gebelik Kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Enjektabl olarak verilen sefuroksime atfedilebilir embriyopatik ya da teratojenik etkilerin olduğuna dair hiçbir deneysel kanıt yoktur.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelisim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. kısım 5.3).

Gebelik dönemi

Tüm ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin ilk aylarında enjektabl olarak verilen sefuroksim dikkatli verilmelidir.

Laktasyon dönemi

Sefuroksim insan sütüne geçer, bu nedenle emziren annelere verilirken dikkat edilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Üreme yeteneği üzerine etkisi bulunmamaktadır.