MIMPARA 60 mg 28 film kaplı tablet {E.İ.P} Saklanması

Amgen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Mimpara saklanması, Mimpara muhafazası, Mimpara soğuk, Mimpara nem, Mimpara karanlık, Mimpara ambalaj, Mimpara çocuklardan saklanması, Mimpara son kullanma tarihi, Mimpara firması, Mimpara kullanma talimatı, Mimpara üretici firma bilgilerini içerir.

5.MIMPARA'in saklanması

MİMPARA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MIMPARA'i kullanmayınız.

İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Ruhsat sahibi:

Amgen İlaç Tic. Ltd. Şti.

Ayazağa Mahallesi Meydan Sok. No: 1

Beybi Giz Plaza Kat: 26

Maslak İstanbul

İmal yeri:

Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Hollanda

tarihinde onaylanmıştır.