MIMPARA 60 mg 28 film kaplı tablet {E.İ.P} Kullananlar

Amgen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.MIMPARA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MIMPARA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer sinakalset ya da MİMPARA'daki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

MIMPARA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

18 yaşın altındaki çocuklar MİMPARA'yı kullanmamalıdır.

Nöbetler (bazen kriz veya konvülsiyon olarak adlandırılır) de dahil olmak üzere herhangi bir tıbbi sorununuz varsa doktorunuza söyleyiniz; daha önce nöbet geçirenlerde nöbet geçirme riski daha yüksektir. Kalsiyum düzeyini çok fazla düşürmek nöbet geçirme riskini de artırabilir. Eğer nöbetiniz varsa doktorunuza hemen söylemelisiniz.

Eğer karaciğerinizin düzgün şekilde çalışmadığını biliyorsanız, veya kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz, veya MİMPARA alırken sigara içmeye başlamış ya da bırakmışsanız bu durum MİMPARA'nın etki gösterme şeklini etkileyeceği için doktorunuza söylemelisiniz.

Bu uyarılar geçmiş dönemler de dahil olmak üzere sizin için geçerli ise doktorunuza başvurunuz. İlave bilgi için bölüm 4'e bakınız.

MIMPARA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MİMPARA besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

MİMPARA gebe kadınlarda denenmemiştir. Gebelik durumunda, MİMPARAdoğmamış bebeğe zarar verebileceği için doktorunuz tedavinizi değiştirmeye karar verebilir. Dolayısıyla, gebe iseniz ya da gebelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MİMPARA'nın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ya emzirmenin kesilmesi ya da MİMPARA tedavisinin bırakılması yönünde bir karar verilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

MIMPARA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MİMPARA yardımcı madde olarak laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

• MİMPARA'nın etki gösterme şeklini etkileyeceği için ketokonazol, itrakonazol, telitromisin, vorikonazol, ritonavir veya rifampisin;

• MİMPARA bu ilaçların etki gösterme şeklini etkileyeceği için amitriptilin, flekainid, propafenon, kalp yetmezliğinde verildiğinde metoprolol, desipramin, nortriptilin, klomipramin, fluvoksamin, siprofloksasin.