MIMPARA 60 mg 28 film kaplı tablet {E.İ.P} Yan Etkileri

Amgen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Mimpara yan etkileri, Mimpara etkileri, Mimpara zararları, Mimpara belirtileri, Mimpara uyarılar, Mimpara önlemler, Mimpara kilo aldırırmı, Mimpara zayıflatırmı, Mimpara zehirlenmesi, Mimpara cinsellik, Mimpara sorunlar, Mimpara uykusuzluk, Mimpara bağımlılık, Mimpara bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar için olduğu gibi MİMPARA da içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olan bireylerde yan etkiye yol açabilir.

Eğer ağzınızın çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya kramplar ve nöbetler başlayacak olursa, hemen doktorunuza söylemelisiniz. Bunlar, kalsiyum düzeyinizin çok düşük olduğunun işaretleri olabilir (hipokalsemi).

Çok sık (MİMPARA alan kişilerin %10'undan fazlasında görülen) yan etkiler bulantı ve kusmadır, bu yan etkiler normalde oldukça hafiftir ve uzun sürmez.

Sıklıkla bildirilen diğer olası yan etkiler (MİMPARA alan kişilerin %1'inden fazla ama % 10'undan azında görülen) baş dönmesi, parestezi (uyuşukluk veya karıncalanma hissi), anoreksi (kontrolsüz iştah kaybı), myalji (kas ağrısı), asteni (zayıflık), döküntü ve düşük testosteron düzeyleri idi. Seyrek olarak bildirilen (MİMPARA alan bireylerin % 0.1'inden fazla ama % 1'inden azında görülen) olası yan etkiler nöbetler, dispepsi (hazımsızlık), diyare ve aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyon) idi. Sıklığı bilinmeyen yan etkiler;

• Kurdeşen (ürtiker)

• Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazın, yutma veya nefes almada zorluk yaratacak şekilde şişmesi (anjiyoödem)

MİMPARA kalsiyum düzeyinizi düşürür. Eğer kalsiyum düzeyleri çok düşerse sizde hipokalsemi oluşabilir. Hipokalsemi belirtileri arasında ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetler bulunur. Bu semptomlardan herhangi biri sizde olursa derhal doktorunuza söylemelisiniz.

Çok nadir durumlarda, kalp rahatsızlığı olan hastalarda, bu durum sinakalset aldıktan sonra daha kötüleşmişir. Sinakalset kullanan hastaların çok az bir bölümünde hipotansiyon (düşük kan basıncı) da görülmüştür. Bu muhtemel yan etkiler çok az miktarda gözlendiği için, bunların sinakalsete bağlı olup olmadıkları bilinmemektedir.

Eğer bu yan etkilerden herhangi biri şiddetlenirse ya da bu kullanma talimatında yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.