LIMITEN 80 mg 98 film tablet { Neutec Inhaler } Kontrendikasyonları

Neutec Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limiten Kontrendikasyonları, Limiten Sakıncaları, Limiten etkileri, Limiten alerji, Limiten kullanım alanları, Limiten zararları, Limiten belirtileri, Limiten kullanım süresi, Limiten kullanım şekli, Limiten etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

• Valsartana veya LİMİTEN’in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırıduyarlılık.

• Şiddetli karaciğer yetmezliği, safra sirozu ve kolestazda

• Anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB’ler) veya anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE)inhibitörleri ile aliskirenin beraber kullanımı diyabetes mellitus veya böbrek yetmezliği(GFR < 60 ml/dak/1.73 m2 ) olan hastalarda kontrendikedir(bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5).

Hiperkalemi

Potasyum takviyelerinin, potasyum tutucu diüretiklerin, potasyum içeren yapay tuzların veya potasyum düzeylerini artıran diğer ajanların (heparin vs.) LİMİTEN ile birlikte kullanımıönerilmemektedir. Potasyumunun uygun aralıklarla izlenmesi önerilir.