LIMITEN 80 mg 98 film tablet { Neutec Inhaler } İçeriği

Neutec Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limiten içeriği, Limiten formülü, Limiten içerik, Limiten içindekiler, Limiten yardımcı maddeler, Limiten bileşenleri, Limiten Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LİMİTEN 80 mg film tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Valsartan    80 mg

Yardımcı maddeler

Mannitol (E421)    142.624    mg

Sodyum hidrojen karbonat    12.500    mg

Lesitin (soya (E322))    0.175    mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.