KALSIYUM FOLINAT EBEWE 100 mg/10 ml enj. çöz. içeren flakon {Liba} Etkileşimi

Liba Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Kalsiyum Folinat etkileşimi, Kalsiyum Folinat etken madde, Kalsiyum Folinat yardımcı maddeler, Kalsiyum Folinat alkol, Kalsiyum Folinat etkileşim, Kalsiyum Folinat kullananlar, Kalsiyum Folinat dozu, Kalsiyum Folinat kullanımı bilgisini içerir.

Kalsiyum folinat bir folik asit antagonisti ile ( trimetoprim, kotrimoksazol, metotreksat gibi) birlikte verildiğinde folik asit antagonistinin etkisi azalabilir veya tamamen nötralize olabilir.

Fenobarbital, pirimidon ve fenitoin gibi antiepileptiklerin etkisini azaltabilir.

Kalsiyumfolinat solüsyonları, kimyasal olarak stabil olmadığından hidrojen karbonat içeren enfüzyon solüsyonları ile karıştırılmamalıdır.