KALSIYUM FOLINAT EBEWE 100 mg/10 ml enj. çöz. içeren flakon {Liba} Dozu

Liba Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Kalsiyum Folinat dozu, Kalsiyum Folinat dozaj, Kalsiyum Folinat doz aşımı, Kalsiyum Folinat uygulama, Kalsiyum Folinat kullanım şekli, Kalsiyum Folinat kullanımı, Kalsiyum Folinat kullanım süresi, Kalsiyum Folinat açmı tokmu, Kalsiyum Folinat nedir, Kalsiyum Folinat ne için kullanılır, Kalsiyum Folinat nasıl kullanılır, Kalsiyum Folinat faydaları, Kalsiyum Folinat etkileri, Kalsiyum Folinat günde kaç kez, Kalsiyum Folinat sabah mı akşam mı, Kalsiyum Folinat fazla alınırsa bilgilerini içerir.

İntramüsküler veya intravenöz enjeksiyon veya intravenöz enfüzyon olarak uygulanabilir. Enfüzyon solüsyonunu hazırlamak için, kalsiyum folinat fizyolojik salin solüsyonu veya %5 glukoz solüsyonu ile dilüe edilir. Hazırlanan solüsyonun pH'ı 6.5'dan daha düşük olmaması gerektiği unutulmamalıdır. Hazırlanan enfüzyon hemen kullanılmalıdır.

Dozaj

Kalsiyumfolinat kurtarma terapisi parenteral ( intramusküler ve intravenöz enjeksiyon veya intravenöz enfüzyon) uygulanabilir. Ancak kural olarak, kalsiyum folinat kurtarması, enteral absorbsiyondan emin olunamadığı malabsorbsiyon sendromu veya diğer gastrointestinal bozuklukları (kusma, diyare, subileus vb) olan hastalarda parenteral uygulama ile yapılmalıdır.

Orta-yüksek doz metotreksat tedavisinden sonra kalsiyum folinat kurtarma tedavisi:

Folinik asitle kurtarma vücut yüzeyine göre 500 mg/m2 dozunu aşan metotreksat dozlarında gereklidir ve vücut yüzeyine göre 100-500 mg/m2 olan metotreksat dozlarında ise düşünülmelidir. Folik asit antagonistlerine tolerans çeşitli faktörlere bağlı olduğundan, metotreksat dozunun bir fonksiyonu olarak kalsiyum folinat dozu için net bir şema yoktur.

Kalsiyum folinat kullanımının dozaj ve süresi, metotreksat tedavisinin dozaj ve uygulama yoluna ve/veya toksisite semptomlarının ortaya çıkmasına bağlıdır. Genellikle ilk kalsiyum folinat dozu (6-12 mg/m2), metotreksat enfüzyonunun başlamasından 2-4 saat sonra (24 saatten geç olmayacak şekilde) verilir. Aynı doz, 72 saat boyunca her 3-6 saatte bir tekrarlanır. Eğer daha ağır istenmeyen reaksiyonlar ortaya çıkarsa, tedavi yoğunlaştırılmalı ve uzatılmalıdır. Birkaç parenteral dozdan sonra oral uygulamaya geçilebilir. Konvansiyonel metotreksat serum seviyelerinde, kalsiyumfolinat kurtarması, 72 saat içinde her 6 satte bir 15 mg'dır (ortalama vücut yüzeyi 1.5 m2 ). Eğer metotreksat serum seviyeleri daha yüksekse, kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi 5-7 gün uzatılmalıdır. Eğer metotreksat serum seviyeleri maksimum düzeyde ise, kalsiyumfolinat kurtarma tedavisi 7 gün boyunca (30mg, 90mg, 150mg veya 300mg) 3 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Eğer metotreksat serum seviyesi düşerse kalsiyumfolinat dozajı da düşürülebilir veya her 6 saatte bir oral uygulmaya geçilebilir.

Saklama koşulları:

Ampulleri ışıktan koruyarak +2 -+80C'de muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Dondurmayınız.