ILARIS 150 mg/ml enjeksiyonluk çözelti için toz içeren 1 flakon

Novartis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

İlaç Sınıfı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > İnterlökin İnhibitörleri > Canakinumab

ATC Kodu

L04AC08

Etkin Madde

Kanakinumab

Barkodu

8699504270051

Geri Ödeme Kodu

A14967

Satış Fiyatı

33863.4 TL [ 18 Nisan 2018 ]

Original / Jenerik

Orjinal

Reçete Durumu

Beyaz Reçeteli

Sağlık Konuları

Bağışıklık Sistemi Baskılama

İmal veya İthal

İthal

Gebelik Kategorisi

İlacın gebelik kategorisi C’dir

Geri Ödeme Durumu

Ödenir