FUNGOSTATIN 100000 IU 50 ml süspansiyon Etkileşimi

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Fungostatin etkileşimi, Fungostatin etken madde, Fungostatin yardımcı maddeler, Fungostatin alkol, Fungostatin etkileşim, Fungostatin kullananlar, Fungostatin dozu, Fungostatin kullanımı bilgisini içerir.

Fenitoin ve rifampisinle birlikte verilmemelidir.