FUNGOSTATIN 100000 IU 50 ml süspansiyon Kullananlar

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.FUNGOSTATIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUNGOSTATIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Nistatine veya FUNGOSTATİN 'in diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise.

FUNGOSTATIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer, FUNGOSTATİN tedavisi sırasında duyarlılık veya tahriş gelişirse derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse FUNGOSTATİN'i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her 50 ml’lik dozda 4422.73 mg rafine şeker içerir. Bu durum şeker hastalığı (diyabet) olan hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

FUNGOSTATİN'i önerilen kullanımı dışında başka enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların) tedavisi için kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FUNGOSTATIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ilacın ağız ya da boğaz ile temas süresini azaltacaktır.

FUNGOSTATİN ile alkol arasında bilinen bir etkileşim yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUNGOSTATİN'in vücut tarafından emilimi çok azdır. Hamile iseniz; ancak doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse FUNGOSTATİN kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız FUNGOSTATİN’i kullanırken dikkatli olunuz.

Araç ve makina kullanımı

FUNGOSTATİN tedavisi bulantı ve kusma riskinde artışa ve mide-barsak sisteminde rahatsızlığa yol açabilir. İlaç uygulandıktan sonra bu belirtiler sizde de varsa, araç ve makine kullanmayınız.

FUNGOSTATIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum benzoatın, göz ve deriye temas ettiği takdirde hafif derecede tahriş edici etkisi olabilir.

Sodyum uyarısı

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FUNGOSTATİN genellikle diğer ilaçlarla etkileşime girmemektedir.