DEKLARIT 500 mg 14 film tablet Yan Etkileri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Deklarit yan etkileri, Deklarit etkileri, Deklarit zararları, Deklarit belirtileri, Deklarit uyarılar, Deklarit önlemler, Deklarit kilo aldırırmı, Deklarit zayıflatırmı, Deklarit zehirlenmesi, Deklarit cinsellik, Deklarit sorunlar, Deklarit uykusuzluk, Deklarit bağımlılık, Deklarit bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DEKLARIT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

DEKLARİT Film Tablet'in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, DEKLARİT Film Tablet'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğer fonksiyon bozukluğu

- Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden, anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlarına (toksik epidermal nekroliz/Stevens - Johnson Sendromu) kadar uzanan alerjik reaksiyonlar

- Kanda Eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış ve genel belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonları,

- Bazıları ağız yoluyla alınan kan şekerini düşürücü ilaçlar veya insülin tedavisi gören hastalarda görülen hipoglisemi (kan şekerinde düşme)

- Kalpte şiddetli ritm bozuklukları

- Pankreas iltihabı

- İnterstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)

- Klaritromisin ve kolşisinin birlikte kullanımına bağlı olarak, özellikle yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan bazı hastalarda kolşisin zehirlenmesi

- İskelet kası yıkımı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Karaciğer enzimlerindeki geçici artışlar

- Vertigo

- Delice (manik) davranışlar

- Çevreye uyumsuzluk, sanrılar, depresyon, çıldırı ve kendinden farklılaşma şeklinde

- Tedavinin kesilmesiyle düzelen işitme kaybı

- Dil iltihabı, ağız iltihabı, ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim

- Akyuvarlar ve kan pulcuklarında azalma

- Kan üresi ve kreatininde artış, karaciğer enzimlerinde yükselme

- Konvülsiyonlar

- Kas ağrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- İshal

- Kusma

- Karın ağrısı

- Hazımsızlık

- Bulantı

- Baş dönmesi,

- Endişe ve kuruntu hali,

- Davranış değişikliği,

- Uykusuzluk

- Kötü rüyalar

- Kulak çınlaması

- Titremeler

- Zihin karmaşası

- Çırpınma-kıvranmalar

- Tad alma bozukluğu ile birlikte seyreden koku alma duyusunda değişiklik;

- Diş renginde bozulma

Bu yan etki, DEKLARİT Film Tablet'in hafif yan etkisidir.

Yan etkilerin raporlanması

Mide bulantısı,dispepsi,baş ağrısı, tad duyusunun bozulması ve karın ağrısı.