DEGRA 100 mg 4 film tablet Kontrendikasyonları

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Degra Kontrendikasyonları, Degra Sakıncaları, Degra etkileri, Degra alerji, Degra kullanım alanları, Degra zararları, Degra belirtileri, Degra kullanım süresi, Degra kullanım şekli, Degra etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

• İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

• Nitrik oksit/siklik GMP yolu üzerine bilinen etkisi ile uyumlu olarak (Bkz. Bölüm 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER), sildenafılin nitratlann hipotansif etkilerim potansiyelize ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butil nitrat gibi) veya nitratlann herhangi bir formu ile beraber (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) verilmesi kontrendikedir.

• Non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi olanlarda kontrendikedir.

• Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafıl dahil) seksüel aktivitenin tavsiye edilmediği hastalarda (stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve ciddi kardiyak hastalıklarda) önerilmez.

Sildenafılin güvenliliği aşağıdaki hasta gruplannda çalışılmamıştır dolayısıyla daha ileri bilgi edininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir:

• Ciddi karaciğer yetmezliği,

• FÛpotansiyon(Kan basıncı <90/50 mmHg),

• Geçirilmiş miyokard enfarktüsü olanlar,