COPEGUS 200 mg 168 film tablet Saklanması

Roche Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Copegus saklanması, Copegus muhafazası, Copegus soğuk, Copegus nem, Copegus karanlık, Copegus ambalaj, Copegus çocuklardan saklanması, Copegus son kullanma tarihi, Copegus firması, Copegus kullanma talimatı, Copegus üretici firma bilgilerini içerir.

5.COPEGUS'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COPEGUS'i kullanmayınız.

Bu tıbbi ürün, özel bir saklama koşulu gerektirmez.

Eğer şişe ya da paket zarar görmüşse COPEGUS’u kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla COPEGUS’u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi

Roche Müstahzarlan Sanayi Anonim Şirketi Eski Büyükdere Caddesi No: 13 Güney Plaza 34398 Maslak/İstanbul

Üretici