Cofact 10 Ml Iv Enjektör İçin Çöz. İçeren Flakon Zararları

Centurion Pharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cofact zararları, Cofact önlemler, Cofact riskler, Cofact uyarılar, Cofact yan etkisi, Cofact istenmeyen etkiler, Cofact cinsel, Cofact etkileri, Cofact tedavi dozu, Cofact aç mı tok mu, Cofact hamilelik, Cofact emzirme, Cofact alkol, Cofact kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Insan protrombin kompleksi içeren ürünlerin intravenöz uygulamasında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir: Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır: Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10),yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100), seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek(<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). İmmün sistem bozuklukları: Seyrek: Replasman tedavisi bir ya da daha fazla insan protrombin kompleks faktörünü inhibe eden antikor oluşumuna neden olabilir. Böyle bir inhibisyon kendini zayıf klinik yanıt şeklinde gösterecektir. Alerjik ya da anafilaktik-tipte reaksiyonlar. Genel bozukluklar ve uygulama yeri bozuklukları: Vücut sıcaklıklarında artış gözlenmemiştir. Vasküler bozukluklar: Trombo-embolik epizot riski bulunmaktadır (Bakınız bölüm 4.4). Enfeksiyon ve enfestasyonlar Bulaşıcı ajanlar ile ilgili güvenlilik bilgileri için 4.4’e bakınız.