CINETIX 400 mg 30 efervesan tablet Yan Etkileri

Vitalis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cinetix yan etkileri, Cinetix etkileri, Cinetix zararları, Cinetix belirtileri, Cinetix uyarılar, Cinetix önlemler, Cinetix kilo aldırırmı, Cinetix zayıflatırmı, Cinetix zehirlenmesi, Cinetix cinsellik, Cinetix sorunlar, Cinetix uykusuzluk, Cinetix bağımlılık, Cinetix bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CINETIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CINETIX’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışındahızlanma ve kan basıncının düşmesi).
 • * Şoka kadar gidebilen anafilaktik reaksiyonlar (döküntü, kaşmtı, terleme, baş dönmesi, dil,dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması, bulantı, kusma gibi belirtilergörülebilir). Ayrıca, çok seyrek olarak aşın duyarlılık reaksiyonları kapsamındaasetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

  Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CİNETİX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmanıza gerek olabilir. Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdaki kategoriler kullanılarak istenmeyen etki sıklıklan belirtilmektedir.

  Çok yaygın (>1/10)

  Yaygın (> 1/100 ila <1/10)

  Yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100)

  Seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000)

  Çok seyrek (< 1/10.000)

  Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Yaygın olmayan:

 • Baş ağnsı
 • Ateş
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Döküntü
 • Egzantem (enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler vekabarıklar)
 • Taşikardi (kalbin normalden hızlı çalışması)
 • Tansiyon düşmesi
 • Ağız içinde iltihap
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Seyrek

 • Nefes darlığı (dispne)
 • Bronkospazm (bronş düz kaslarının kasılması), zor soluk alıp verme
 • Çok seyrek:

 • Ateş
 • Kanama
 • Şoka kadar giden aşın duyarlılık yanıtları
 • Yan etkilerin raporlanması