CALCIUM SANDOZ FORTE 10 efervesan tablet Kullanımı

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.CALCIUM SANDOZ FORTE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Elementel kalsiyumun olağan 500-1000 mg günlük dozu, önerilen günlük gereksinimin asgari % 70’ini karşılar. Ağır durumlarda bu miktar tedavinin ilk haftalarında 2500 mg’a kadar çıkar.

Uygulama yolu ve metodu

CALCİUM-SANDOZ oda sıcaklığında bir bardak içme suyunda eritilmeli (yaklaşık 200 ml) ve hemen içilmelidir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar: Günde 500-1000 mg

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif hiperkalsiüri (idrarda kalsiyum atılımı) (300 mg= 7.5 mmol/24 saatten fazla), böbrek fonksiyonlarınızda hafif -orta derecede bozukluk veya idrar taşı gibi rahatsızlıklarınız varsa veya daha önceden geçirdiyşeniz idrarınızda kalsiyum atılımının ve kan kalsiyum ve fosfat seviyelerinizin izlenmesi gereklidir. Doktorunuz gerektiğinde dozu azaltabilir veya tedaviye son verebilir.

İdrar yolunda taş oluşumuna meyilli hastaların bol miktarda sıvı almaları önerilir.

Eğer CALCİUM-SANDOZ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CALCIUM SANDOZ FORTE kullanırsanız

Doz aşımı idrarda ve kanda aşırı kalsiyum artışına neden olabilir.

Belirtileri; bulantı, kusma, susama, çok su içme, sık idrara çıkma, su kaybı ve kabızlıktır. Kronik (uzun süreli) doz aşımının neden olduğu hiperkalsemi damar ve organlarda kalsiyum birikimine neden olabilir.

CALCİUM-SANDOZ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CALCIUM SANDOZ FORTE'i kullanmayı unuttuysanız

CALCİUM-SANDOZ’u almayı unuttuğunuzu farkederseniz, mümkün olan en kısa sürede ilacınızı alınız. Eğer bir sonraki dozu almanıza çok az zaman kalmışsa, unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki doz zamanına kadar bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CALCIUM SANDOZ FORTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz CALCİUM-SANDOZ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.