CALCIUM SANDOZ FORTE 10 efervesan tablet Farmasötik Özellikleri

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Portakal esansı Sodyum sakkarin Polietilen glikol 4000 Sodyum bikarbonat Susuz sitrik asit Sakkaroz kristali

6.2.   GeçimsizIikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5.   Ambalajın niteliği ve niceliği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilemlidir.