CALCIUM SANDOZ FORTE 10 efervesan tablet Zararları

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Calcium Sandoz zararları, Calcium Sandoz önlemler, Calcium Sandoz riskler, Calcium Sandoz uyarılar, Calcium Sandoz yan etkisi, Calcium Sandoz istenmeyen etkiler, Calcium Sandoz cinsel, Calcium Sandoz etkileri, Calcium Sandoz tedavi dozu, Calcium Sandoz aç mı tok mu, Calcium Sandoz hamilelik, Calcium Sandoz emzirme, Calcium Sandoz alkol, Calcium Sandoz kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Listelenen advers etkiler organ sistemlerine ve sıklıklarına göredir.

Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (> 1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

İmmün sistem bozuklukları

Seyrek: Hipersensivite (raş, prurit, ürtiker gibi)

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyon, yüz ödemi, anjiyonörotik ödem

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın olmayan: Hiperkalsemi, hiperkalsiüri

Gastrointestinal bozukluklar