BONENORM 70 mg/5600 IU 12 efervesan tablet Etkileşimi

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Bonenorm etkileşimi, Bonenorm etken madde, Bonenorm yardımcı maddeler, Bonenorm alkol, Bonenorm etkileşim, Bonenorm kullananlar, Bonenorm dozu, Bonenorm kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Alendronat

Birlikte alındığında, yiyecekler ve içecekler (maden suyu dahil), kalsiyum preparatlan, antasitler ve diğer oral ilaçlar alendronatın emilimini etkileyebilir. Bu nedenle, alendronattan sonra başka bir oral ilaç almadan önce, en az yanm saat beklenmelidir (Bkz. Bölüm 4.2 ve

5.2).

Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlann kullanımı gastrointestinal iritasyon ile ilişkili olduğundan, bu ilaçlar alendronat ile birlikte kullanılırken dikkat edilmelidir.

Kolekalsiferol