BONENORM 70 mg/5600 IU 12 efervesan tablet Kullananlar

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.BONENORM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BONENORM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Ağızdan bifosfonat (kemik yıkımını önleyici ilaç grubu) kullanımı ile özofagus (yemek borusu) kanseri riski artabilmektedir. Bu nedenle Barett Özofagusu veya gastroözofageal reflü gibi zemininde artmış Özofagus kanser riski olan hastalarda bu ilaçlar kullanılmamalıdır.

Eğer:

• Bu ürünün bileşimindeki maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

• Yutma güçlüğü ya da daralma gibi yemek borunuzda sorunlar varsa,

• Doktorunuz size kan kalsiyum düzeylerinizin düşük olduğunu söyledi ise,

• En az otuz dakika boyunca ayakta duramama ya da dikey oturamama gibi bir durumunuz var ise,

• İleri derece böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

• Emziriyorsanız,

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri durumunuza uyuyorsa ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz BONENORM’u doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan almayınız.

BONENORM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Yutma probleminiz var ise,

• Mide ve sindirim probleminiz var ise,

• Geçmişinizde veya halen devam eden tıbbi başka bir şikayetiniz var ise,

• Kalp veya karaciğeriniz ile ilgili bir probleminiz varsa,

• Kanser iseniz (öm. kan kanseri),

• Kemoterapi veya radyoterapi tedavisi alıyorsanız,

• Düzenli diş bakımı yaptırmıyorsanız veya dişinizi çektirecekseniz,

• Steroid tedavisi alıyorsanız.

• BONENORM’un içeriğindeki alendronatın dahil olduğu bifosfonat grubu ilaçlar alan bazı hastaların uyluk kemiği gibi atipik bölgelerinde kırıklar görülmüştür. Kalça, uyluk veya kasığınızda yeni ya da alışılmadık ağrılar gelişirse doktorunuza bildiriniz

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BONENORM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BONENORM günün ilk yiyecek, içecek veya ilacından en az 30-60 dakika önce, yalnızca sade suyla alınmalıdır. Diğer içecekler (maden suyu da dahil), yiyecekler ve bazı ilaçlar BONENORM’un emilimini azaltabilirler (Çay, kahve ve portakal suyu ile alınmamalıdır).

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirenlerde kullanımı tavsiye edilmez.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

BONENORM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BONENORM’da aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir

BONENORM her bir efervesan tabletinde toplam 249.63 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

BONENORM sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kalsiyum destek ürünleri, antiasitler (mide asidini gideren ilaçlar) ve ağızdan alınan bazı ilaçlar BONENORM’un emilimini engelleyebilirler: Bu nedenle BONENORM aldıktan sonra başka bir ilaç almadan önce en az bir buçuk saat beklenmelidir.

BONENORM kullanırken aspirin ve nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar (steroid yapıda olmayan iltihap giderici ilaçlar) alırken dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu ilaçlar mide rahatsızlıklarını artırabilir.

Olestra, mineral yağlar, orlistat, kolestiramin, kolestipol, etken maddelerini içeren ilaçlar BONENORM’un içerdiği vitamin D’nin emilimini azaltır. Antikonvülsanlar, simetidin ve tiazidler olarak bilinen ilaçlar vitamin D yıkımını artırır.