BLOKACE PLUS 2.5mg/12.5mg 30 tablet Saklanması

Actavis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Blokace Plus saklanması, Blokace Plus muhafazası, Blokace Plus soğuk, Blokace Plus nem, Blokace Plus karanlık, Blokace Plus ambalaj, Blokace Plus çocuklardan saklanması, Blokace Plus son kullanma tarihi, Blokace Plus firması, Blokace Plus kullanma talimatı, Blokace Plus üretici firma bilgilerini içerir.

5.BLOKACE PLUS'in saklanması

BLOKACE PLUS’ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BLOKACE PLUS'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Actavis İlaçları A.Ş.

Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent-Şişli / İstanbul

Üretim Yeri: Actavis ltd. B16

Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta