AZOPT % 1 5 ml oft.sol. Saklanması

Alcon Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Azopt saklanması, Azopt muhafazası, Azopt soğuk, Azopt nem, Azopt karanlık, Azopt ambalaj, Azopt çocuklardan saklanması, Azopt son kullanma tarihi, Azopt firması, Azopt kullanma talimatı, Azopt üretici firma bilgilerini içerir.

5.AZOPT'in saklanması

AZOPT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AZOPT'i kullanmayınız.

Mikrop kapmayı önlemek için ilacı açtıktan 4 hafta sonra şişeyi atınız ve yeni şişe kullanınız. Şişenin ilk açılma tarihini, aşağıda ayrılan yere yazınız.

Açma tarihi:

Herhangi bir özel saklama talimatı yoktur.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ilacı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Merkezi K:5 No:12 34805 Kavacık Beykoz/İSTANBUL

Üretici: S.A. Alcon-Couvreur N.V Rijkswek 14, B-2870 Puurs Belçika