AZITRO 250 mg 6 film tablet Endikasyonları

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Azitro endikasyonları, Azitro tedavisi, Azitro ne işe yarar, Azitro neye yarar, Azitro ne için kullanılır, Azitro nedir, Azitro faydaları, Azitro ne ilacı, Azitro ne zaman kullanılır, Azitro kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

AZİTRO, duyarlı organizmalara bağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S.pneumonia veya

H. influenzd mn neden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi vakalan gibi alt

solunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlannda; akut otitis

media’da ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlannda endikedir.

Streptococcus pyogenes’m neden olduğu farenjit/tonsilit tedavisinde penisilin alerjisi varlığında kullanılır.

AZİTRO, erkeklerde ve kadınlarda cinsel temasla bulaşan ve Chlamydia trachomatis’ e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.