ARLEC 25 mg 28 tablet İçeriği

Aris Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Arlec içeriği, Arlec formülü, Arlec içerik, Arlec içindekiler, Arlec yardımcı maddeler, Arlec bileşenleri, Arlec Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ARLEC® 25 mg tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Karvedilol 25 mg

Laktoz anhidroz..............126.000 mg

Kroskarmelloz sodyum.......9.000 mg

Sodyum lauril sülfat...........2.000 mg

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.