ARBESTA 300 mg 28 film tablet Ruhsat Bilgileri

Aris Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

ALİ RAİF İLAÇ San. A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi Dilaver Sokak No:4

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 21.04.2011 Ruhsat yenileme tarihi

10.  KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ: