ARAMID 10 mg 30 film tablet Yan Etkileri

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Aramid yan etkileri, Aramid etkileri, Aramid zararları, Aramid belirtileri, Aramid uyarılar, Aramid önlemler, Aramid kilo aldırırmı, Aramid zayıflatırmı, Aramid zehirlenmesi, Aramid cinsellik, Aramid sorunlar, Aramid uykusuzluk, Aramid bağımlılık, Aramid bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ARAMID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ARAMİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanemin acil bölümüne başvurunuz:

 • Halsizlik, sersemlik hissi, baş dönmesi veya nefes almada güçlük gibi belirtileri olan ciddi alerjik reaksiyonlar
 • Ciltte kızarıklık veya ağızda ülserler şeklinde belirtileri olan ciddi ve bazen hayatı tehdit eden rahatsızlıklar (örn: Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda içi sıvı dolu kabarcıklar, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu))
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ARAMİD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden biri olursa DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte solukluk, yorgunluk, ciltte çürükler, kanı oluşturan farklı hücrelerde dengesizliğe bağlı bir kan hastalığının göstergesi olabilir.
 • Yorgunluk, karın ağrısı veya sarılık, (gözlerde veya ciltte sararma), bazen ölümcül de olabilen karaciğer yetmezliği gibi ciddi bir durumun göstergesi olabilir.
 • Ateş, boğaz ağrısı veya öksürük gibi enfeksiyon belirtileri (ARAMİD yaşamı tehdit eden ağır enfeksiyonlara yakalanma riskini artırır.)
 • Akciğer iltihabının (intersitisyel akciğer hastalığı) belirtisi olabilen öksürük veya nefes alma problemleri. Ortaya çıkma riski, intersitisyel akciğer hastalığı öyküsü bulunan hastalarda daha yüksektir.
 • • Kol ve bacak sinirlerinde rahatsızlıklara (periferik nöropati) işaret edebilen, ellerinizde veya ayaklarınızda ortaya çıkan olağan olmayan karıncalanma, güçsüzlük veya ağrı.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz:

  Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler

 • Kandaki beyaz hücrelerin sayısında hafif azalma (lökopem)
 • Hafif alerjik reaksiyonlar
 • İştahta azalma, kilo kaybı (genellikle önemsiz düzeyde)
 • Halsizlik (asteni)
 • Baş ağrısı, sersemlik
 • Karıncalanma gibi deride anormal duyarlılık hissi (parestezi)
 • Kan basıncında hafif yükselme
 • İshal
 • Bulantı, kusma
 • Ağızda iltihap ve ağız ülserleri
 • Karın ağrısı
 • Karaciğer test sonuçlarının bazılarında artış
 • Saç dökülmesinde artma
 • Ekzema, ciltte kumluk, döküntü, kaşıntı
 • Genellikle ayak veya ellerde kas kirişlerinin iltihabına bağlı ağrı (tendonit)
 • Kanda belirli enzimlerin artışı (örn. kreatin fosfokinaz)
 • El ve ayak sinirleriyle ilgili problemler (periferik nöropati)
 • Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az; fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler

 • Kırmızı kan hücrelerinde azalma (anemi) ve kanın pıhtılaşmasında görev alan kan pulcuklarında azalma (trombositopeni).
 • Kanda potasyum seviyesinde azalma
 • Kaygı (anksiyete)
 • Tat alma bozuklukları
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kas kirişi (tendon) yırtılması
 • Kan yağlarında (kolesterol ve trigliseritler) artma
 • Kanda fosfat seviyesinde azalma
 • Seyrek (1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler

 • Eozinofıl adı verilen kan hücreleri sayısında artış (eozinofıli); beyaz kan hücrelerinde (lökopeni) hafif azalma; tüm kan hücrelerinin sayısında azalma (pansitopeni).
 • Kan basıncında şiddetli artış
 • Akciğer iltihabı (intersitisyel akciğer hastalığı)
 • Karaciğer enzimlerinin bazılarında artış, karaciğer iltihabı (hepatit) ve sanlık gibi ciddi rahatsızlıklar (ağır karaciğer yetmezliğini düşündürecek belirtiler yukarıda belirtilmiştir.)
 • Ölümcül olabilen ve sespis (enfeksiyona neden olan mikrobun kana karışması) adı verilen şiddetli enfeksiyonlar (bu belirtiler yukarıda belirtilmiştir)
 • Kanda bazı enzimlerde artış (laktat dehidrogenaz enzimi)
 • Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler

 • Beyaz kan hücrelerinde belirgin derecede azalma (agranülositoz)
 • Hafif veya potansiyel olarak ciddi alerjik reaksiyonlar
 • Küçük çaplı damarların iltihabı (vaskülit, kutanöz nekrotizan vaskülit dahil)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit) (karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, terleme gibi belirtileri vardır)
 • Ölümcül olabilen karaciğer yetmezliği veya nekrozu (doku ölümü) gibi ciddi karaciğer hasarı
 • Ciddi ve bazen hayatı tehdit edebilen ciddi rahatsızlıklar (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme)
 • Böbrek yetmezliği, kandaki ürik asit düzeyinde azalma, erkeklerde kısırlık (tedavi kesildiğinde düzelir), kutanöz lupus (derinin ışığa maruz kalan kısımlarında kızarıklık ve döküntülerle kendini gösteren bir hastalık) ve ilk kez ortaya çıkan veya kötüleşen sedef hastalığı gibi yan etkiler de görülebilir. Bu etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

  Yan etkilerin raporlanması