ARAMID 10 mg 30 film tablet Kullananlar

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.ARAMID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARAMID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer leflunomide ya da tabletlerdeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığınız varsa (özellikle ateş eklem ağrısı, deride kırmızı lekeler veya kabartılar şeklinde ciddi deri reaksiyonu şeklinde (örn. Stevens-Johnson sendromu)
 • Karaciğerinde bir problem varsa,
 • Orta derecede veya şiddetli böbrek rahatsızlıklarınız varsa,
 • Kanınızdaki protein düzeyi ciddi olarak normalin altında ise (hipoproteinemi),
 • Bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir rahatsızlığınız varsa (örn.: AIDS),
 • Kemik iliği ile ilgili hastalığınız, kırmızı veya beyaz kan hücreleri ya da kan pulcuklarının (pıhtıların oluşumunda görev alan hücreler) sayısında azalma varsa,
 • Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa,
 • Gebelik durumunuz varsa, gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya emziriyorsanız.
 • ARAMID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Daha önce verem (tüberküloz) veya intersitisyel akciğer hastalığı (akciğer hastalığı) geçirdiyseniz,
 • Erkekseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız. ARAMİD meniye geçebilir ve bebekte doğuştan kusurlara sebep olabilir. ARAMİD ile tedavi sırasında güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar, olası herhangi bir riski en aza indirmek için ARAMİD kullanımının kesilmesi ve belirlenen ilaçların kullanımı ile ARAMİD'in hızla ve yeterli düzeyde vücuttan atılımı konusunda doktorlarına danışmalıdır. ARAMİD'in vücudunuzdan yeterince atıldığından emin olmak için kan testi yapılmalı, sonrasında çocuk sahibi olabilmek için en az 3 ay beklemelisiniz.
 • ARAMİD nadiren kan, karaciğer, akciğerler veya kol veya bacaklarınızdaki sinirlerle ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. Ayrıca ciddi bazı alerjik reaksiyonlara yol açabilir veya ağır enfeksiyon riskini artırabilir. (Detaylı bilgi için 'Olası Yan Etkiler' bölümüne bakınız.)

  Doktorunuz, kan hücrelerinizin ve karaciğerinizin durumunu izleyebilmek için ARAMİD tedavisinden önce ve tedavi süresince düzenli aralıklarda kan testlerinizi yapacaktır. ARAMİD kan basıncının yükselmesine sebep olabileceğinden doktorunuz ayrıca düzenli olarak kan basıncınızı kontrol edecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ARAMID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ARAMİD yemeklerden önce veya sonra alınabilir.

  ARAMİD tedavisi boyunca alkol tüketilmemelidir.

  ARAMİD tedavisi sırasında alkol almanız karaciğer hasarı riskini artırabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ARAMİD kullanmayınız. ARAMİD kullanırken hamileyseniz veya hamile kaldıysanız, ciddi doğum bozuklukları olan bir bebek sahibi olma riskiniz artar. Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa, gebelikten korunmak için güvenilir bir yöntem uygulamadan ARAMİD kullanmayınız.

  ARAMİD tedavisinin kesilmesinden sonra hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. Çünkü hamile kalmadan Önce ARAMİD'in vücudunuzdan atıldığından emin olmalısınız. Bu süreç 2 seneyi bulabilir. Fakat ARAMİD'in vücuttan atılımım hızlandırmak için belirli ilaçların alınması ile bu süre birkaç haftaya inebilir. ARAMİD'in vücuttan atılımı kan testleri ile doğrulandıktan sonra, hamile kalmak için en azından bir ay daha beklemelisiniz.

  Laboratuar testleri hakkında daha fazla bilgi için doktorunuza danışınız.

  ARAMİD tedavisi sırasında veya tedavinin kesilmesinden sonraki 2 yıl içinde hamile kaldığınızdan şüpheleniyorsanız hamilelik testi için derhal doktorunuza danışınız. Test hamile olduğunuzu kanıtlarsa, doktorunuz belirli bir ilaçla ARAMİD'in hızla vücudunuzdan atılımı için tedavi önerebilir. Bu tedavi de bebeğiniz üzerindeki riski azaltabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Leflunomid anne sütüne geçer. Bu nedenle, bebeğinizi emziriyorsanız ARAMİD kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ARAMİD sizi sersemleterek konsantrasyon ve hareket yeteneğinizi azaltabilir. Bu durumda herhangi bir araç-gereç veya makineyi ve otomobil kullanmayınız.

  ARAMID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ARAMİD laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayançsızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  ARAMİD'in içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ARAMİD ile birlikte kullanımı önerilmeyen ilaçlar:

 • Romatoid artrit tedavisinde kullanılan sıtma ilaçları (öm: klorokin ve hidroksiklorokin), kas içine uygulanan veya ağızdan alınan altın, D-penisilamin, azatiyoprin ve bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar (öm: metotreksat) ile birlikte kullanımı önerilmez.
 • Karaciğer ve kan ile ilgili rahatsızlıklara neden olan ilaçlar (öm. metotreksat) ile birlikte kullanımı önerilmez.
 • Kolestiramin (yüksek kolesterolü düşürmek için kullanılır) veya aktif kömür (zehirlenmelerin tedavisinde kullanılır) ARAMİD'in, vücut tarafından emilen miktarını azaltabilir.
 • Fenitoin (epilepsi (sara) tedavisinde kullanılır), varfarin veya fenprokumon (kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılır), tolbutamid (Tip 2 diyabet olarak anılan, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı tedavisinde kullanılır) ve benzeri ilaçlar ARAMİD ile istenmeyen etki riskini artırabilirler.
 • Eğer steroid yapıda olmayan iltihap giderici, ağrı kesici ve ateş düşürücü (steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar olarak anılırlar) ve/veya kortizonlu ilaçlar alıyorsanız, ARAMİD tedavisine başladıktan sonra da bu ilaçları kullanmaya devam edebilirsiniz.

  Aşılar

  Aşı olmanız gerekiyorsa doktorunuza danışınız. ARAMİD tedavisi altındayken veya tedavi kesildikten sonra belli bir süre bazı aşılar yapılmamalıdır.