AMOKSILAV 625 mg QUICKTAB 10 tablet Saklanması

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Amoksilav saklanması, Amoksilav muhafazası, Amoksilav soğuk, Amoksilav nem, Amoksilav karanlık, Amoksilav ambalaj, Amoksilav çocuklardan saklanması, Amoksilav son kullanma tarihi, Amoksilav firması, Amoksilav kullanma talimatı, Amoksilav üretici firma bilgilerini içerir.

5.AMOKSILAV'in saklanması

AMOKSILA V Quicktab'/ çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMOKSILAV'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad.

No: 2 34750 Kadıköy - İstanbul

Üretim yeri:

Sandoz International Holzkirchen / Almanya adına Lek Pharmaceuticals d.d. / Slovenya

1

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.

2

AMOKSİLAV Quicktab, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.