AMBISOME 50 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren 10 flakon Saklanması

Gilead Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ambisome saklanması, Ambisome muhafazası, Ambisome soğuk, Ambisome nem, Ambisome karanlık, Ambisome ambalaj, Ambisome çocuklardan saklanması, Ambisome son kullanma tarihi, Ambisome firması, Ambisome kullanma talimatı, Ambisome üretici firma bilgilerini içerir.

5.AMBISOME'in saklanması

AMBISOME, hastane eczanesinde saklanmaktadır.

AMBISOME 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

AMBISOME'u 25°C üzerinde saklamayınız. Dondurmayınız. Kısmen kullanılmış flakonları, daha sonraki kullanımlar için saklamayınız.

AMBISOME tek dozluk, korumasız, steril, dondurulmuş-kurutulmuş sarı bir toz olup, enjeksiyon için suda çözülür ve toplardamar içine infüzyon yapmadan önce dekstroz ile seyreltilir. Mikrobiyolojik açıdan, ürün çözülüp seyreltildiğinde hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadıysa, kullanım öncesi saklama süre ve koşulları doktor ve eczacı sorumluluğundadır ve karıştırma (enjeksiyon için tozun suda çözülmesi) ile seyreltme mikrobik bulaşmayı önlemek amacıyla kontrollü koşullarda yapılmadığı takdirde, normalde 2- 8°C'de 24 saati geçmemelidir.

Karıştırma (enjeksiyon için tozun suda çözülmesi) ve dekstroz ile seyreltme kontrollü koşullarda yapıldığı durumlarda, aşağıdaki bilgiler ilaç kullanılırken geçerli süreleri belirlemek için verilmiştir:

-Enjeksiyon için toz suda çözüldüğünde, aşağıdaki belirtildiği şekilde saklanmalıdır:

Cam flakonlarda, ışığa maruz kalmış şekilde 25°C ±2°C'de 24 saat. Cam flakonlarda 2-8°C'de 7 güne kadar. Polipropilen şırıngalarda 2-8°C'de 7 güne kadar.

-Enjeksiyon için toz suda çözülmüş ve dekstroz ile seyreltilmişse, 2-8°C'de 7 güne kadar veya seyreltme ortamı olarak PVC veya polyolefin torbaları kullanılmışsa 25°C ±2°C'de 72 saate kadar saklanabilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMBISOME'i kullanmayınız.

Eğer üründe çökme veya ambalajında bozukluklar olduğunu ya da ürünün yabancı madde içerdiğini fark ederseniz AMBISOME'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti. Maya Plaza

Yıldırım Oğuz Göker Cad. Orkide Sk. No:A3 Kat:11 Akatlar-İstanbul Tel: 0212 362 03 00 Faks: 0212 360 03 01 Email: info.i stanbul @gilead.com

Üretim yeri:

Gilead Sciences Ltd.

IDA Business & Technology Park,

Carrigtohill, County Cork

İrlanda

tarihinde onaylanmıştır.