ACT-HIB 0.5ml IM/SC 1 flk liyofilize aşı+1 enj. çözücü Saklanması

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Act-Hib saklanması, Act-Hib muhafazası, Act-Hib soğuk, Act-Hib nem, Act-Hib karanlık, Act-Hib ambalaj, Act-Hib çocuklardan saklanması, Act-Hib son kullanma tarihi, Act-Hib firması, Act-Hib kullanma talimatı, Act-Hib üretici firma bilgilerini içerir.

5.ACT-HIB'in saklanması

ACT-HIB'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ürünü buzdolabında (2°C - 8°C arasında) saklayınız ve ışıktan koruyunuz. Aşı kesinlikle dondurulmamalıdır. Aşı donmuş ise çözüp kullanmayınız.

Aşıda renk değişikliği olması veya içinde yabancı maddeler bulunması durumunda kullanmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACT-HIB'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ACT-HIB'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi: Sanofi Pasteur Aşı Tic. AŞ Büyükdere caddesi No:193 Kat:3 Levent 34394 Şişli -İstanbul,Türkiye

Üretim yeri: Sanofi Pasteur SA 2. avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon-Fransa

X-----------------------------------------------------------------------------------

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Çözme işlemini, tozun bulunduğu flakonun içine, çözücü enjektörünün içeriğini enjekte ederek veya difteri-tetanoz-boğmaca-çocuk felci kombine aşısının bulunduğu enjektörün içeriğini enjekte ederek gerçekleştirin.

Toz tamamen çözününceye kadar çalkalayınız.

Difteri-tetanoz-boğmaca aşısı veya difteri-tetanoz-boğmaca-çocuk felci aşısı kombine aşısının bulunduğu enjektörün, içeriğini enjekte etmek suretiyle gerçekleştirilen çözündürme işleminden sonra, çözeltinin beyazımsı, bulanık bir görünüm alması normaldir.

İğnelerin (2 iğnenin) ne amaçla kullanıldığının burada açıklamasının ilavesi gerekir.