ACSERA 5 ml enjeksiyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Saklanması

Vetal Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Acsera saklanması, Acsera muhafazası, Acsera soğuk, Acsera nem, Acsera karanlık, Acsera ambalaj, Acsera çocuklardan saklanması, Acsera son kullanma tarihi, Acsera firması, Acsera kullanma talimatı, Acsera üretici firma bilgilerini içerir.

5.ACSERA'in saklanması

ACSERA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

2-8°C arasında (buzdolabında) saklayınız. Dondurmayınız, dondurmuşsanız; donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız. Güneş ışığından korunmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACSERA'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ACSERA'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Vetal Serum Üretimi ve Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Organize Sanayi Bölgesi ADIYAMAN, TÜRKİYE Tel: +90 416 227 07 53-54 Faks: +90 416 227 07 55 e-mail: vetalsemm@vetalserum.com.tr

Üretim yeri:

Vetal Serum Üretimi ve Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Organize Sanayi Bölgesi ADIYAMAN, TÜRKİYE

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK OLAN SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

• Akrep sokmasına karşı antiserum olarak kullanılacak ACSERA ticari isimli ürünün tüm içeriği (5 mL) intravenöz, intramüsküler veya subkutan yolla uygulamr.

• Şiddetli zehirlenmelerde, akrep sokmasının üzerinden uzun zaman geçen durumlarda ve hayati risk içeren durumlarda, antiserum intravenöz yolla yavaşça uygulanmalıdır.

• Akrep sokmasına karşı antiserum uygulanırken uyulması gereken en önemli kural antiserumu en kısa süre içerisinde, zehrin kan dolaşımına girmesinin acilen önlenmesi veya engellenmesi için, antiserum akrep sokmasının olduğu bölge çevresine enjekte edilir.

• Çocukların bağışıklık sistemi henüz tamamlanmadığı ve dolayısıyla da zehrin vücuttan atılma kapasitesi (daha uzun biyolojik yan ömür) sağlıklı bir erişkine göre daha fazla olduğundan antiserum tedavisi mümkün olduğunca çabuk başlatılmalıdır. Vakamn ciddiyetine ve akrep sokmasından sonra geçen süreye bağlı olarak uygulanacak antiserumun miktan iki veya daha fazla kat artmlabilir. Benzer durum atrofili yaşlılar için de geçerlidir (akrep zehrinden daha fazla etkilendikleri için).

• Doz doktorun önerisi ile zehirlenmenin şiddetine göre belirlenir. En fazla 10 flakon kullanılır.