ZOLTEM 4ML 8 mg 1 ampül Etkileşimi

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zoltem etkileşimi, Zoltem etken madde, Zoltem yardımcı maddeler, Zoltem alkol, Zoltem etkileşim, Zoltem kullananlar, Zoltem dozu, Zoltem kullanımı bilgisini içerir.

Zoltem enjeksiyonu aynı şırınga veya infüzyon içinde herhangi bir ilaçla verilmemelidir. İntravenöz sıvılarla geçimliliği: Zoltem enjeksiyonu, sadece aşağıda önerilen infüzyon solüsyonları ile karıştırılmalıdır. Bunlar; · Sodyum klorür intravenöz infüzyonu BP % 0,9 a/h, · Glukoz intravenöz infüzyonu BP % 5 a/h, · Mannitol intravenöz infüzyonu BP % 10 a/h, · Ringer's intravenöz infüzyonu, · Potasyum klorür % 0,3 a/h ve Sodyum klorür % 0,9 a/h intravenöz infüzyonu BP. · Potasyum klorür % 0,3 a/h ve Glukoz % 5 a/h intravenöz infüzyonu BP. Yukarıdaki infüzyon solüsyonları ile Zoltem enjeksiyonlarının karışımları infüzyon anında yapılmalıdır. Diğer ilaçlarla geçimliliği: Ondansetron, bir infüzyon torbası veya şırınga pompasından 1 mg/saat dozunda intravenöz infüzyon yoluyla verilebilir. Aşağıdaki ilaçlar, ondansetron verme setinin Y kısmından ondansetronun 16-160 µg/ml (Yani, 8mg/500ml - 8mg/50ml) konsantrasyonları ile beraber verilebilir. · Sisplatin: 0,48 mg/ml (Yani, 240 mg/500 ml)'lik konsantrasyonlara kadar 1-8 saatte verilir. · 5-Fluorourasil: Saatte en az 20 ml'lik bir hızda (24 saatte 500 ml) 0.8 mg/ml'lik (Yani, 3 litrede 2.4 gram veya 500 ml'de 400 mg) konsantrasyonlara kadar verilebilir. 5-fluorourasilin daha yüksek konsantrasyonları ondansetronun çökmesine neden olur. 5-fluorourasil infüzyonlarının diğer eksipiyanlara ilaveten % 0,045 a/h'a kadar magnezyum klorür içerdiğinde geçimli olabileceği gösterilmiştir. · Karboplatin: 0.18 – 9.9 mg/ml'lik (Yani, 90 mg/500 ml - 990 mg/100 ml) konsantrasyonlarda on dakika ile bir saat arasında verilebilir. · Etoposid: 0.14 – 0.25 mg/ml'lik (Yani, 72 mg/500 ml - 250 mg/1 litre) konsantrasyonlarda otuz dakika ile bir saat arasında verilebilir. · Seftazidim: Üreticisi tarafından önerildiği şekilde enjeksiyonluk su BP ile sulandırılmış olarak 250-2000 mg arasındaki dozlar (Yani, 250 mg seftazidim için 2.5 ml - 2000 mg seftazidim için 10 ml) yaklaşık 5 dakika içinde intravenöz bolus enjeksiyon yoluyla verilir. · Siklofosfamid: Her 100 mg siklofosfamid için 5 ml enjeksiyonluk su BP ile sulandırılmış olarak 100 mg - 1 gram arasındaki dozlar, üreticisinin önerdiği şekilde yaklaşık 5 dakika süre içinde intravenöz bolus enjeksiyon yoluyla uygulanır. · Doksorubisin: Her 10 mg doksorubisin için 5 ml enjeksiyonluk su BP ile sulandırılmış 10-100 mg'lık dozlar, üreticisi tarafından önerildiği şekilde yaklaşık 5 dakika içinde intravenöz bolus enjeksiyon yoluyla verilir. · Deksametazon: Deksametazon sodyum fosfat 20 mg; 50-100 ml'lik geçimli infüzyon sıvısıyla seyreltilen 8-32 mg ondansetronu yaklaşık 15 dakikada veren infüzyon setinin Y kısmından, 2-5 dakikada yavaş intravenöz enjeksiyon yoluyla verilir.