ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül 2 ml 5 ampül {Abbott} Ruhsat Bilgileri

Abbott Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

ABBOTT Laboratuarları ith. ihr. ve Tic. Ltd. Şti. Ekinciler Cad. No: 3, Hedef Plaza 34810- Kavacık-Beykoz

İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 09.10.2003 Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ