VANSEF 500 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon Ruhsat Bilgileri

Atılgan İlaç Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 28.11.2012 Ruhsat yenileme tarihi:

10.  KÜB’ ÜN YENİLENME TARİHİ