VANSEF 500 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon Saklanması

Atılgan İlaç Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vansef saklanması, Vansef muhafazası, Vansef soğuk, Vansef nem, Vansef karanlık, Vansef ambalaj, Vansef çocuklardan saklanması, Vansef son kullanma tarihi, Vansef firması, Vansef kullanma talimatı, Vansef üretici firma bilgilerini içerir.

5.VANSEF'in saklanması

VANSEF’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Açılmamış flakon; 25°C’nin altında ışıktan korunarak ambalajında saklanmalıdır.

VANSEF, uygun şekilde sulandınldığında 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 6 saat, buzdolabında (2-8°C) 48 saat süreyle fiziksel ve kimyasal stabilitesini korur.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VANSEF'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VANSEF'i kullanmayınız.

Atılgan ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı İstanbul Telefon: 0212 482 00 00 Faks: 0212 482 00 33

Üretim Yeri:

PharmaVision Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı İstanbul

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU ILACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR Parenteral solüsyonun hazırlanması ve uygulama:

Parenteral yoldan kullanılacak ilaçlar, rekonstitüsyondan sonra iyice çalkalanmalı ve uygulanmadan önce gözle incelenerek partikül içermediğinden emin olunmalıdır. Hazırlanan çözeltide partikül bulunuyorsa kullanılmamalıdır.

VANSEF, aşağıda belirtildiği şekilde hazırlandığında, 25° C’de 6 saat, buzdolabında (2-8°C) 48 saat süreyle fiziksel ve kimyasal stabilitesini korur.

Hazırlanan çözeltinin renginde, etkisinde herhangi bir değişiklik olmaksızın, açık sarıdan sarıya kadar değişiklik gösterebilir.

Mikrobiyolojik açıdan, rekonstitüsyondan sonra hemen uygulanmalıdır. Eğer hemen uygulanmayacaksa, yukarıda belirtilen saklama süresi ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır.

• İntramüsküler uygulama

VANSEF 500 mg IM/IV flakon, intramüsküler enjeksiyon amacıyla hazırlanırken, en az 2 ml enjeksiyonluk su (ambalajında bulunan çözücü ampul 4 ml enjeksiyonluk su içerir) ya da 2 ml %0.5 lidokain hidroklorür solüsyonu (VANSEF’in IM formları, çözücü olarak %0,5 lidokain hidroklorür solüsyonu içerir) içinde eritilmelidir. Hazırlanan çözelti büyük bir kas kitlesi (öm: kalça) içine enjekte edilmelidir.

Lidokain hidroklorür kullanılarak hazırlanan çözeltiler asla intravenöz yoldan uygulanmamalıdır.

• İntravenöz uygulama İntravenöz enjeksiyon:

VANSEF 500 mg IM/IV flakon, intravenöz uygulama amacıyla hazırlanırken, en az 3 ml enjeksiyonluk su, %0.9 sodyum klorür solüsyonu ya da %5 dekstroz solüsyonu içinde eritilmelidir. Hazırlanan çözelti, doğrudan ven içine ya da parenteral sıvı tedavisi gören hastalarda lateks tüp aracılığıyla yavaş olarak (3-5 dakika) enjekte edilebilir.

İntravenöz infüzyon:

VANSEF 500 mg IM/IV flakon, intravenöz enjeksiyon bölümünde belirtildiği şekilde hazırlandıktan sonra, aşağıdaki solüsyonlardan herhangi biri ile 50-100 mİ’lik bir hacimde seyreltilerek aralıklı ya da sürekli infüzyon şeklinde uygulanabilir:

%0.9 sodyum klorür

%5 dekstroz laktatlı ringer

%5-10 dekstroz solüsyonu

%5 dekstroz + %0.9 sodyum klorür

%5 dekstroz + %0.2 sodyum klorür

Laktatlı ringer

Ringer solüsyonu

%5 sodyum bikarbonat solüsyonu