URO-VAXOM 30 kapsül {Assos} Yan Etkileri

Assos Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Uro Vaxom yan etkileri, Uro Vaxom etkileri, Uro Vaxom zararları, Uro Vaxom belirtileri, Uro Vaxom uyarılar, Uro Vaxom önlemler, Uro Vaxom kilo aldırırmı, Uro Vaxom zayıflatırmı, Uro Vaxom zehirlenmesi, Uro Vaxom cinsellik, Uro Vaxom sorunlar, Uro Vaxom uykusuzluk, Uro Vaxom bağımlılık, Uro Vaxom bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler?

Tüm ilaçlar gibi URO-VAXOM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.

Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide l’den daha fazla

Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide l’den daha fazla ve 10 kişide l’den az

Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1 ’den daha fazla ve 100 kişide 1 ’den az

- Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide l’den daha fazla ve 1000 kişide l’den az

- Çok seyrek: İzole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az Bilinmiyor: Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, URO-VAXOM’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

• Baygınlık

• Deri döküntüleri

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin URO-VAXOM’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilimniyor:

• Kann ağnsı

• Bulantı

• İshal

• Deride hafif kızanklık

  • Hafif ateş

Bunlar URO-VAXOM’un hafif yan etkileridir.

Bu belirtiler kendiliğinden geçmezse veya şiddetli/sıkıntı verici boyutlardaysa, doktorunuzla temas kurunuz.

Yan etkilerin raporlanması